Venera-se na capela do Lugar de Lamamá-Vila de Paredes de Coura